Dítě v mateřské škole

Cílová skupina: Děti v mateřských školách
 

Pomůcka "Dítě v mateřské škole" je vodíkem zejména pro rodiče i učitelky mateřských škol. Jeho prostřednictvím máme možnost nahlédnout do vnitřního světa dítěte, které může mít zcela jiný pohled na svět než máme my, dospělí.
 
Změří a ukáže nám pohled na čtyři základní oblasti, které jsou nejdůležitější pro dobré fungování dítěte v mateřské škole:
  •  Dítě a jeho okolní „svět v mateřské škole“
  • Vztah dítěte k prováděné činnosti v mateřské škole
  • Vztah dítěte k materiálnímu zázemí v mateřské škole
  • Vztah dítěte k dospělým osobám v mateřské škole

 

Cena: 200,- Kč s DPH

Délka vstupního snímání: 15-30 minut

Trvanlivost výsledků: 3 měsíce až 1 rok.

Vzorový výstup:
Naleznete zde.