Profil učiteľky

Cieľová skupina: Učiteľky materských škôl
 
„Profil učiteľky MŠ“ slúži ako pomôcka všetkým pracovníkom v MŠ. Vďaka nej môžete nahliadnuť a zorientovať sa vo svojom pracovnom a osobnom živote z psychologického hľadiska. Základom je opäť využitie jedinečnej diagnostickej metódy Farby života, vďaka ktorej sa o sebe dozviete:
  • ako zaobchádzate s pravidlami všeobecne a vo Vašej práci – presadzujete svoje pravidlá, podieľate sa na tvorbe pravidiel a tiež ich dodržujete, nastaveným pravidlám se iba podriaďujete
  • ako využívate svoj rozvojový potenciál – práca s informáciami a prekonávanie prekážok (či sa prepínate, využívate efektívne, nevyužívate)
  • ako sa chováte navonok a čo prežívate vo svojom vnútri
  • aké sú Vaše efektívne spôsoby chovania pri riešení rôznych situácií a pracovných úloh ale aj v osobnom živote (tzv. silné a slabé stránky)
  • akú atmosféru vzťahov vytvárate a zdieľate v práci a v osobnom živote – ako pôsobíte na svoje okolie, ale tiež sama (sám) na seba
  • aká je Vaše „iniciatívnosť“ – napr. či sa viete vášnivo pustiť do nejakej činnosti, aké k tomu máte predpoklady a či ich využívate
  • aké spôsoby chovania volíte v osobnom a v pracovnom živote pri strese a čo cítite a naopak čo necítite ako stres, aký silný je Váš vzťah ku škôlke. 
 

Veríme, že túto pmôcku využijete ako možnosť pohľadu na funkčnosť Vášho pracovného kolektívu, na odhalenie jeho silných a slabých stránok a na posilnenie vťahov vovnútri kolektívu.
Pre komplexné pochopenie je vhodné využiť služby vyškolených konzultantov
Prajeme veľa šťastia.
Cena: 80,- EUR bez DPH (objednávka na stiahnutie do Vášho počítača, stačí kliknúť)

Dĺžka vstupného snímania: 25 minút

Trvanlivosť výsledkov: 1 rok. Potom odporúčame diagnostiku opakovať.

Vzorový výstup:
Nájdete tu.