Pracovný kolektív škôlky

Cieľová skupina: Pracovníčky a pracovníci materských škôl
 

Ponúkaná diagnostická pomôcka pre „Pracovný kolektív škôlky“ je veľmi citlivý nástroj, ktorý bol vytvorený na základe jedinečnej a unikátnej metódy Farby života.

Slúži na zmeranie, zmapovanie a pohľad na nasledujúce oblasti pracovného kolektívu škôlky:

  • atmosféry vzťahov (klímy) – ako pôsobíte ako kolektív vovnútri a navonok
  • efektivity pracovných procesov – či to, čo ako kolektív robíte, je efektívne, aké sú možnosti Vášho kolektívu a či ich využívate, ako je táto oblasť ovplyvnená neetickým chovaním a stresom
  • spôsob zaobchádzania Vášho kolektívu s pravidlami všeobecne a na pracovisku – presadzovanie svojich pravidiel, spoluvytváranie a zároveň dodržiavanie pravidiel alebo iba podriaďovanie sa pravidlám
  • efektívne spôsoby chovania pri riešení pracovných úloh – silné a slabé stránky
  • možnosti Vášho kolektívu zvládať pracovné stresy a zmeny
  • „iniciatívnosť“ kolektívu a prípadné ohrozenie rizikovými spôsobmi chovania a jednania – či sa napr. ako kolektív vášnivo pustíte do nejakého projektu a máte z toho prospech alebo sa Vám vášeň tzv. „vymkne z rúk“ a môže Vás, ako kolektív, ohroziť
  • celkovú schopnosť Vášho kolektívu udržať vysokú mieru ľudskosti a slušnosti chovania - často spomínaná etika chovania

Veríme, že túto pmôcku využijete ako možnosť pohľadu na funkčnosť Vášho pracovného kolektívu, na odhalenie jeho silných a slabých stránok a na posilnenie vťahov vovnútri kolektívu.

Pre komplexné pochopenie je vhodné využiť služby vyškolených konzultantov

Prajeme veľa šťastia.

Cena: 80,- EUR bez DPH (objednávka na stiahnutie do Vášho počítača, stačí kliknúť)

Dĺžka vstupného snímania: 25 minút

Trvanlivosť výsledkov: 1 rok. Potom odporúčame diagnostiku opakovať.

Vzorový výstup:

Nájdete tu.