Dieťa v materskej škôlke

Cieľová skupina: Deti v materských škôlkach
Pomôcka "Dieťa v materskej škôlke" je vodítkom najmä pre rodičov a učiteľky materských škôlok. Jej prostredníctvom máme možnosť nazrieť do vnútorného sveta dieťaťa, ktoré môže mať celkom iný pohľad na svet než máme my, dospelí.

  • Zmeria a ukáže nám pohľad na štyri základné oblasti, ktoré sú najdôležitejšie pre dobré fungovanie dieťaťa v materskej škôlke:
  • Dieťa a jeho okolitý „svet v materskej škôlke“
  • Vzťah dieťaťa k prevádzanej činnosti v materskej škôlke
  • Vzťah dieťaťa k materiálnemu zázemiu v materskej škôlke
  • Vzťah dieťaťa k dospelým osobám v materskej škôlke
  •  

Cena: 8,- EUR s DPH

Dĺžka vstupného snímania: 15 - 30 minút

Trvanlivosť výsledkov: 3 mesiace až 1 rok.

Vzorový výstup:
Nájdete tu.