Odborné články

Stránka je určená pre odborníkov v oblasti Materských škôlok, teda pedagógov, špeciálnych pedagógov, sociálne pracovníčky a psychológov. Všetky články sú písané pre odbornú verejnosť. V prípade záujmu o ďalšie informácie odporúčame kontaktovať odborného garanta portálu, vstúpiť na stránky Metody Barvy života alebo sa zúčastniť školení a výcvikov.

Články: