Vyskúšali za Vás

V septembri a v októbri prebehla v našej MŠ vnútorná evaluácia na základe "Farieb života". Zhodnotením tohoto projektu vyšlo najavo, že deti sa spontánne vyjadrili nielen ku svojmu vzťahu, ale tiež ku každodennému dianiu v MŠ, čím súčasne prejavily postoje ku všetkým zamestnancom a svoje vlastné pocity k činnostiam, prebiehajúcim v MŠ, ktorá je ich druhým domovom. Počas celej doby našej práce s deťmi sa snažíme o to, aby všetko prebiehalo v príjemnej atmosfére, aby boli deti spokojné a to nám "Farby života" potvrdili. Napriek počiatočným obavám z tohoto projektu ...... úspech je našou odmenou.
>> V.Čabanová, L.Špačková, učiteľky MŠ Horní Benešov